Pitanja i odgovori - investitori

Dokumentacija za javna nadmetanja 

Može li se bankovna garancija biti zamijeniti nekim drugim sredstvom osiguranja?

Uputama za nadmetanje je propisana prihvatljivost jedino bankovne garancije.

 

U slučaju da je Ponuditelj Konzorcij, tko je izdavatelj ponudbene garancije, Operator u ime Konzorcija ili je to obveza svakog od članova Konzorcija?

Ponudbene garancije izdaju banke kako bi zajamčile obveze Ponuditelja. U slučaju da je Ponuditelj Konzorcij, jedna garancija u ime Konzorcija je dostatna, a članovi Konzorcija mogu odlučiti tko će ishoditi garanciju u ime Konzorcija.

 

Treba li garancija biti izdana na hrvatskom jeziku?

Uputama za nadmetanje (članak 3.1) zahtjevano je da Ponude budu na hrvatskom jeziku ili na engleskom jeziku s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik.

 

Zahtjeva li se ponudbena garancija za svaki istražni prostor za koji se Ponuditelj nadmeće?

Ponuditelj treba dostaviti garanciju kao prilog ponude. Jedna garancija po ponudi je dovoljna, bez obzira na broj istražnih prostora na koje se odnosi jedna ponuda.

 

Treba li ponudbena dokumentacija također biti na hrvatskom jeziku?

Da, sve dostavljena dokumentacija treba ujedno biti i na hrvatskom jeziku.

 

Treba li garancija za dobro izvršenje posla biti izdana na Dan stupanja Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na snagu?

Da. Garancija za dobro izvršenje posla mora biti izdana kao preduvjet za povrat ponudbene garancije odabranom Ponuditelju. Garancija za dobro izvršenje posla treba biti važeća od dana stupanja Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika na snagu.

 

Nastavno na članak 3.5 Uputa za nadmetanje, treba li se dokumentirati iskustvo na razini grupe ili se treba odnositi na subjekt koji se nadmeće?

U slučaju da je Ponuditelj Konzorcij, sve relevantne informacije se trebaju dostaviti za svaki član Konzorcija.

 

Postoji li ograničenje broja istražnih prostora po pojedinoj Ponudi?

Ponuditelj može podnijeti Ponudu na neograničen broj istražnih prostora.

 

Molimo potvrdite odnosi li se u slučaju Konzorcija definicija Ponuditelja na Konzorcij ili na svakog pojedinog člana Konzorcija?

Ponuditeljem se smatra Konzorcij. Ponuditelj, u slučaju Konzorcija, je zajednica dvije ili više poslovnih organizacije (molimo pogledajte članak 1: definicije, i pobliže definiciju Konzorcija)

 

Molimo pojašnjenje zahtjeva u vezi utjecaja aktivnosti na gospodarstvo (Upute za nadmetanje 3.4).

Analiza utjecaja na gospodarstvo je općenita projekcija promjena gospodarskih aktivnosti u regiji kao posljedice teoretskog uspješnog razvoja ugljikovodika od strane Ponuditelja, na području dodjeljenom dozvolom. Očekuje se da studije uključuju predviđanja gospodarskog utjecaja koji bi uspješni razvoj ugljikovodika na dodjeljenom području mogao imati i na šire područje Hrvatske, a koje okružuje dodjeljeno područje, i to po pitanju planirane nabave kompanije, politike ugovaranja i zapošljavanja.

 

Neto vrijednost je uključena u godišnje revidirane izvještaje. Je li kalkulacija iz izvještaja prihvatljiva ili se traži zasebni izvještaj (Upute za nadmetanje, Aneks 1, V, ii)?

Zahtjeva se zasebni financijski izvještaj u vezi neto vrijednosti društva, a koji se razmatra u odnosu na obvezu minimalnog radnog programa. Informacije iz izvještaja se moraju temeljiti na posljednjim revidiranim godišnjim izvještajima (Aneks 5, V, i). Neto vrijednost je potrebno izračunati u skladu s metodom prikazanom u tablici priloženoj u Uputama za nadmetanje. Informacije se trebaju temeljiti na posljednjim revidiranim financijskim izvještajima (Aneks 5, V, iii).

 

Postoji li ponudbeni iznos za 2D i 3D seizmiku? Na koji način razmatrate seizmiku? Temelji li se taj podatak na temelju km2 ili se samo razmatra postojanje navedenog po metodi DA/NE?

2D i 3D su ponudbeni elementi, pri čemu su količine obveze redom u jedinicama linijskog kilometra i četvornog kilometra obvezne.

 

Smiju li se tehnički podaci dijeliti između članova Konzorcija u svrhu provedbe evaluacije, bez zakonskih ograničenja?

Podaci kupljeni izravno preko Agencije smiju se dijeliti između strana Konzorcija sukladno važećim odredbama definiranim u potpisanom Ugovoru o korištenju podataka.

 

Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

Jesu li pojmovi i uvjeti navedeni u Ugovoru o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika podložni pregovorima ili se o istima ne može pregovarati?

O svim pojmovima u Ugovoru, osim o pojmovima i uvjetimaa kojima se reguliraju financijske obveze potencijalnih investitora u Republici hrvatskoj, može se pregovarati. Nadalje, Uputama za nadmetanje je nalaže se svim investitorima dostavljenje svojih prijedloga u smislu izmjena i dopuna Ugovora, kao priloga ponude.

 

Članak 18. Opskrba domaćeg tržišta bez zaračunavanja naknade – možete li objasniti ovu točku?

Vlada u okviru Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika može zatražiti od Izvođača pružanje pomoći Vladi kao i stavljanje na tržište i prodaju Vladinog dijela dobiti u nafti i plinu u ime Vlade, bez zaračunavanja naknade za isto.

 

Članak 19. Kada će obveza opskrbe domaćeg tržišta biti poznata?

Specifična potreba za opskrbom domaćeg tržišta će biti poznata kada dođe do određenih otkrića. Opskrba domaćeg tržišta podrazumijeva plaćanje tržišne cijene kako za naftu tako i za plin.

 

Može li pitanje dostupnosti bušaćeg postrojenja biti Viša sila? Može li se istražno razdoblje produljiti ukoliko bušaće postrojenje nije dostupno te nije moguće ispuniti obvezu bušenja istražne bušotine u prvom istražnom razdoblju?

Pitanje dostupnosti bušaćeg postojenja može predstavljati Višu silu ovisno o okolnostima te isto može potaknuti produljenje istražnog razdoblja.

 

Vezano za obvezu bušenja istražne bušotine u prvom istražnom razdoblju, može li se početak bušenja smatrati dovoljnim u svrhu izvršenja obveze ili se zahtjeva ukupna dubina?

Zahtjeva se ukupna dubina u svrhu ispunjenja ovog zahtjeva.

  

Člankom 21.3 se navodi da hrvatsko domaće tržište ima pravo prvokupa prirodnog plina otkrivenog i eksploatiranog iz ugovornog područja. Na koji način se određuju i reguliraju cijene u Hrvatskoj obzirom da isto utječe na financijsku konstrukciju koja se odnosi na otkriće plina?

Prirodni plin će se prodati na lokalnom tržištu po tržišnim cijenama, ukoliko i gdje će se to zahtijevati.

 

Članak 21.4 – Obrazloženje u vezi pitanja ima li Izvođač pravo korištenja prirodnog plina bez naknade.

Plin potreban u svrhu izvođenja naftnih radova može se koristiti bez naknade. Molimo obratite pozornost na odjeljak 1 članka 14: „Izvođač ima pravo koristiti ugljikovodike pridobivene iz ugovornog područja u svrhu izvođenja naftnih radova u okviru ovog Ugovora, u razumnoj mjeri.

 

U istražnom razdoblju, povrat poreza – je li navedeno primjenjivo na istražne aktivnosti? Molimo  potvrdite da u slučaju završetka istražnog razdoblja, ukoliko se pokaže da je istraživanje rezultiralo suhom bušotinom, nećemo biti obvezni nadoknaditi povrat poreza.

Povrat poreza na dodanu vrijednost ovisi o rezidentnom statusu pravnog subjekta koji je u odnosu sa subjektima koji ostvaruju pravo na povrat, i neće se nužno primjenjivati na nerezidente.

 

Pitanje carina – primjenjuju li se i po kojim stopama?

Na stjecanje iz druge zemlje članice EU ne primjenjuju se carine. Nadalje, zajednička carinska tarifa je u primjeni u svim državama članicama EU u vezi uvoza iz trećih zemalja.

 

2022 Agencija za ugljikovodike. Sva prava pridržana.

Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
sirinevler escort sirinevler escort atakoy escort mecidiyekoy escort etiler escort atasehir escort capa escort